Actie -10% op alle cursussen en opleidingen van 2024 (meer info)
Actie -10% op alle cursussen en opleidingen van 2024 (meer info)
 • Ruim 30.000 tevreden studenten
 • Beste docenten in de branche
 • Altijd een leslocatie in de buurt
 • Hoge tevredenheidsscore

Privacy & Disclaimer

DISCLAIMER

Door het bezoeken van deze website en/of het gebruikmaken van de informatie die op deze website wordt aangeboden, verklaart u dat u op de hoogte bent en akkoord gaat met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.


Informatie

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden is enkel bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend.

Ofschoon de Wellness Academie zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan de Wellness Academie niet garanderen dat er geen onjuistheden, onvolledigheden of verouderde informatie wordt aangeboden. Mocht u onverhoopt onjuistheden tegenkomen, dan stelt de Wellness Academie het op prijs als u de webmaster hierover inlicht.


Onderbrekingen

Hoewel de Wellness Academie er alles aan doet om de website probleemloos te laten functioneren, kan de Wellness Academie niet garanderen dat er bij het bezoek of het gebruik van deze website geen onderbrekingen, storingen of andere technische problemen voor zullen komen.


Hyperlinks

De hyperlinks op deze website kunnen verwijzen naar websites van derden waarop de Wellness Academie geen enkele invloed heeft. De Wellness Academie neemt daarom geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de beschikbaarheid of juistheid van deze links, evenmin als ten aanzien van enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Het plaatsen van hyperlinks naar websites van derden impliceert op geen enkele wijze een verband, partnerschap, verwantschap of goedkeurig van de Wellness Academie met of van de betreffende websites of de inhoud hiervan.

Zou u graag op uw eigen website een hyperlink willen opnemen naar de website van de Wellness Academie, dan verzoeken wij u om eerst contact op te nemen met de webmaster.


Aansprakelijkheid

De Wellness Academie is noch aansprakelijk voor mogelijke onderbrekingen en storingen van de website noch voor onjuistheden en fouten in de aangeboden informatie op de website.

De aangeboden informatie is gebaseerd op betrouwbare bronnen en nauwkeurig onderzoek. Toch kan de Wellness Academie noch de juistheid, noch de volledigheid en geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen.

De Wellness Academie sluit elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het bezoek of het directe of indirecte gebruik van deze website en de aangeboden informatie uit. De Wellness Academie is eveneens niet aansprakelijk te stellen voor schade die wordt veroorzaakt door mogelijke storingen, onderbrekingen of andere technische problemen van de website. Dat geldt zelfs wanneer de fout door het Belgisch recht als een ‘zware fout’ wordt aangemerkt. Ook voor schade door virussen of vergelijkbare verstorende elementen kan de Wellness Academie niet aansprakelijk worden gesteld.

Verder aanvaardt de Wellness Academie geen aansprakelijkheid voor schade door het raadplegen of het gebruik van websites waarnaar op of via deze website wordt verwezen, bijvoorbeeld via hyperlinks. De hyperlinks die op deze website zijn opgenomen hebben tot doel om de gebruiker extra informatie te bieden. De Wellness Academie is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze externe websites.

De Wellness Academie vrijwaart zich van de aansprakelijkheid voor de elektronische communicaties die plaatsvinden via de website, waaronder het versturen van e-mailberichten, vertragingen, onderschepping door derden of het manipuleren van deze communicaties door derden.

De Wellness Academie kan er niet voor instaan dat de website en de bijbehorende bestanden compatibel zijn met uw apparatuur en de systemen die u gebruikt. De Wellness Academie is evenmin verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van alle elementen van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Op deze website rust een auteursrecht. De inhoud mag daarom niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar worden gemaakt. Ook mag de inhoud op geen enkele wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Het is eveneens verboden om de aangeboden informatie elektronisch te bewaren of voor illegale doeleinden te gebruiken.

 

PRIVACY

De onderstaande privacy clausules gelden voor zowel de website van de Wellness Academie als voor alle overige (internet-)initiatieven van de Wellness Academie.

Toestemming verwerking persoonsgegevens

De Wellness Academie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt volgens de hiervoor geldende wetten en regels. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens op de website van de Wellness Academie stemt u er expliciet en zonder dubbelzinnigheden mee in dat de Wellness Academie uw gegevens verwerkt.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Deze website biedt bezoekers de mogelijkheid om zich op deze website te registreren. Hiervoor dienen ze enkele persoonsgegevens op te geven. Deze gegevens verwerkt de Wellness Academie in haar klantenbestand.

Het doel van het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens is enkel om tegemoet te kunnen komen aan de informatie-aanvraag van de bezoekers of aan de vraag van bezoekers voor het toezenden van bepaalde publicaties. In elke e-mail van de Wellness Academie wordt de ontvanger de gelegenheid geboden om zich uit te schrijven voor volgende elektronische communicaties.

Verder houdt de Wellness Academie zich bezig met het aanleggen van logbestanden ten aanzien van het gebruik van de website. Aan de hand van deze bestanden kunnen statistieken gemaakt worden die van belang zijn voor de analyse van het gebruik van de website. Het gaat hier om een anonieme analyse.

De Wellness Academie zal enkel die persoonsgegevens vragen en verwerken die nodig zijn voor de bovengenoemde doelen.

Verstrekken van gegevens aan derden

De Wellness Academie zal alleen geenszins uw informatie delen met derde partijen, zonder uw goedkeuring. De enige uitzondering hierop is informatie voor advertentieverbetering. Deze kunnen met Google gedeeld worden. De Wellness Academie verhuurt of verkoopt geen gegevens aan derden die terug te voeren zijn tot uw persoon. Deze gegevens noemen we vanaf hier: ‘persoonlijke gegevens’.

Gegevens van minderjarigen

Minderjarigen (personen die jonger zijn dan 18 jaar) mogen enkel samen met hun ouders of voogd een beroep doen op onze diensten. Wij verzoeken minderjarigen om geen persoonlijke gegevens aan ons door te geven.

Wat zijn uw rechten?

U hebt te alle tijden recht op het inzien van uw persoonsgegevens, zodat u deze kunt nakijken op fouten en kunt wijzigen. U hebt ook het recht om uw gegevens te laten verwijderen uit ons bestand. Hiervoor verzoeken wij u contact op te nemen met de webmaster. Door uw gegevens te laten verwijderen kunt u mogelijk geen gebruik meer maken van (een gedeelte van) onze diensten.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Hierdoor kunnen we u beter van dienst zijn. Met een cookie wordt een bestand bedoeld dat door de server naar uw browser wordt gezonden en dat vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Het doel van cookies is om de door u gevraagde dienst te verrichten of om de verrichting ervan te vereenvoudigen. Cookies zijn over het algemeen alleen werkzaam voor de duur van de sessie of het bezoek. U kunt zelf bepalen of u cookies toestaat. U kunt uw browser zo instellen dat hij cookies toestaat, gedeeltelijk toestaat of niet toestaat. Wanneer u cookies niet toestaat, zal deze website mogelijk niet optimaal functioneren.

Aanpassen Privacy Statement

De Wellness Academie behoudt zich te allen tijde het recht voor om dit Privacy Statement te veranderen in overeenstemming met de privacy regels die hiervoor gelden. We raden u daarom aan regelmatig onze website te checken op eventuele aanpassingen van ons Privacy Statement.

Altijd in de buurt10 leslocaties door heel Nederland en België
 • Dichtbij parkerenAltijd dichtbij parkeren
 • OV bereikbaarGoed bereikbaar via het OV
 • UWV
 • Cedeo
 • NRTO
 • KMO-portefeuille
 • Belgische Beauty Federatie