Klachtenafhandeling

We streven naar een zo hoog mogelijk tevredenheidspercentage onder onze studenten. Hoewel ons tevredenheidspercentage hoog is, kan alles altijd nog beter. We kunnen de tevredenheid onder onze studenten alleen verbeteren als we voldoende feedback krijgen. Daarom ontvangen onze studenten na het afronden van hun opleiding een tevredenheidsenquête. Langlopende opleidingen krijgen ook een tussentijdse enquête. Mocht u een echte klacht hebben, dan kunt u ook een formule klacht indienen per email. We behandelen elke klacht met uiterste zorg en gaan op zoek naar een geschikte oplossing.

1. Interne klachtenafhandeling

Hebt u een klacht, dan kunt u een beroep doen op onze interne klachtenafhandeling. Deze procedure verloopt als volgt:

– Persoonlijke gegevens
– Naam, voornaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Naam van de cursus of opleiding
– Startdatum van de cursus of opleiding
– Naam van de docent
– Omschrijving van de klacht

  • Wij zullen binnen 10 werkdagen uw klacht in behandeling nemen en een onderzoek doen naar de klacht.
  • Uw klacht wordt binnen 4 weken afgehandeld. Is er echter meer tijd nodig voor het onderzoeken van de klacht, dan informeren we u over de termijn waarbinnen we u uitsluitsel kunnen geven over de klacht.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en alle gegevens worden tot 6 maanden na het volledig afhandelen van de klacht bewaard. De verantwoordelijke voor het afhandelen van de klachten is Dhr. Karl Ketelslagers (directie).

2. Beroepsmogelijkheid

Bent u het niet eens met onze bevindingen of ons voorstel voor het oplossen van de klacht? Dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke derde. Hiervoor werd Dhr. Mario Blokken aangesteld als mediator. Door in beroep te gaan, vervallen eerdere aangeboden voorstellen om tot een vergelijk te komen en zal enkel het oordeel van de mediator nog gelden.

Welke gegevens hebt u nodig?

Wanneer u een beroep doet op een van bovenstaande instanties dient u de volgende informatie mee te sturen:

  • Omschrijving van uw klacht
  • Onze reactie op uw klacht
  • Begeleidende brief aan de mediator

Dit mag u per e-mail sturen naar m.blokken@gmail.com.

Wij zullen ons aanpassen aan het oordeel van de mediator en zullen ons hiernaar schikken.